Министър Румяна Бъчварова проведе работна среща в ОДМВР-Плевен - pleven.utre.bg

Министър Румяна Бъчварова проведе работна среща в ОДМВР-Плевен

10 януари 2017, 17:17 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    МВР

Вътрешният министър очерта целите и задачите на националната специализирана операция по противодействие на битовата престъпност

Министър Румяна Бъчварова очерта приоритетите на МВР за противодействие на конвенционалната престъпност и запозна състава с изготвения план за провеждане на национална специализирана операция за противодействие на битовата престъпност с продължителност до 3 месеца. Тя поясни, че са направени разчети за необходимия щат, предприети са мерки и график за кадровото обезпечаване на областната дирекция. Още 25 служители ще започнат работа по утвърдена методика, отчитаща основни фактори като брой на населението, криминогенна обстановка и разположение на областта.

Вътрешният министър подчерта, че отчитайки обществената чувствителност по отношение на битовата престъпност, ръководството провежда системно мерки, насочени към ефективна превенция на престъпността; към активно сътрудничество с органите на местната власт, частните охранителни и застрахователни фирми, към повишаване на материално-техническото оборудване на служителите. Успоредно с това се провеждат и активни оперативни действия, специализирани операции, актуализира се организацията по всички линии на дейност. Тя припомни, че в охраната на границата се ангажират средно от 500 до 350 служители от областните дирекции, които имат задължения да работят по битовата престъпност и опазване на обществения ред. Два пъти в годината, във връзка с туристическия сезон се командироват други до 700 служители в курортните комплекси. Работейки по тези целеви задачи, тези служители компенсират едни потребности, но създават дефицит на кадри за справяне с конвенционалната престъпност.

Превенцията на престъпността е най-съществената национална политика за намаляване нивата на престъпност. Тя е насочена както към извършителите на престъпления, така и към факторите за подобряване средата за сигурност в населените места, подчерта вътрешният министър. Водено от този алгоритъм, ръководството на МВР предприе редица инициативи с цел ангажиране на всички институции, които имат отговорности за подобряване на средата за сигурност – областните управители, местните власти, социалните служби, правоприлагащите структури. Започнати са разговори и с Асоциацията на частните охранителни фирми, предстои сключване на споразумение за обмен на информация, информационни мерки и съвместни патрули.

Вътрешният министър характеризира специализираната операция като необходима точно в този момент - след приемането на новия Закон за МВР, след осигуреното финансиране и в тежкия сезон – изостряне на криминогенната обстановка през зимните месеци. Тя сподели очакването ефективността от полицейската дейност по противодействие на битовата престъпност да е по-силна и видима за обществото.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета