Община Гулянци с одобрен проект по ОП "РЧР 2014 – 2020" - pleven.utre.bg

Община Гулянци с одобрен проект по ОП "РЧР 2014 – 2020"

30 март 2017, 09:28 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Гулянци

Проектът е насочен към хората с увреждания и техните семейства и е на стойност 385 128 лева

През следващите 16 месеца Община Гулянци ще изпълнява проект по процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване на ОП РЧР. Проектът е на стойност 385 128 лева.

Той е насочен към хората с увреждания и техните семейства. Основната цел е социално, здравно и кариерно подпомагане на лицата с увреждания и на неактивните близки, полагащи грижи за тях. Процедурата ще се реализира и в двете приоритетни оси на ОП РЧР – „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, като основните цели са: осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа и на неактивните лица; увеличаване на броя на започналите работа безработни лица на възраст между 30 и 54 години и над 54 години; активно приобщаване и увеличаване броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на здравни и социални услуги.

По проекта 25 лица с увреждания ще получат услугата личен асистент за срок от 12 месеца. Кандидат-потребителите трябва да са с 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ (да не са деца), защото услугата е насочена към хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности, попадащи в риск от социална изолация и нуждаещи се от помощ във всички ежедневни дейности, не само в чистотата и битовото обслужване.

Освен това, на 30 лица от целевата група, т.е. хора от семейства, в които има лице с увреждане, ще бъде предоставено обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в направленията техник-озеленител и охранител. В последствие ще бъдат подбрани според степента на потребностите 13 от тези лица, които са полагали грижи за член на семейството с увреждане и те ще бъдат назначени на работа за 6 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета