Съветниците приеха изменение и допълнение на две от общинските наредби - pleven.utre.bg

Съветниците приеха изменение и допълнение на две от общинските наредби

29 юни 2017, 12:07 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Промените касаят рекламната дейност и реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен

Общински съвет - Плевен прие изменение и допълнение на две от общинските наредби. Точката бе под номер 4 в дневния ред на днешното редовно заседание. Промените са в Наредба № 4 за рекламната дейност на територията на община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината, информират от пресцентъра на местния парламент.

Със свои докладни директорът на ОП „Акварел" Красимир Коцев е представил в общинска администрация предложение за възможности за разполагане на транспаранти и маломерни рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на територията на Общината, което да доведе от една страна до допълнителни приходи от този вид дейност в общинската хазна и до подпомагане на бизнеса от друга.

В докладната за Наредба №4 са посочени нормативни пречки, които дават в момента основание за отказ за издаване на разрешения за поставяне на РИЕ в централна градска част. Като препятствие се сочи конкретно чл. 19, който гласи: „Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди с контактна мрежа за градски транспорт, както и в централната градска част. Изключения се допускат единствено за нуждите на Община Плевен". Отбелязано е още, че поради разширеното тълкуване на понятието централна градска част, в същата (централна) зона се включва и ул. „Дойран“, която реално е атрактивен и привлекателен район за търговците, на които не се позволява използването на малогабаритни рекламни елементи. След като изслушаха мотивите за промени в нормативния документ, съветниците гласуваха текста на чл.19 от Наредба №4 да бъде променен и той придобива следния вид: „Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди с контактна мрежа за градски транспорт, както и в централната градска част. Изключения се допускат единствено за нуждите на Община Плевен и/или по изрично Решение на Общински съвет Плевен". Промяната ще позволи на практика да се разрешава разполагане на двустранни транспаранти и по р. Тученица -  по ул. „Дойран“ /от Централно тото до Първо ДКЦ/ по съответно утвърдена схема.

С втората докладна се посочват причини за промяна на Наредба №15 и по-конкретно - в срока за издаване на разрешението за поставяне на транспаранти и сходни на тях РИЕ, маломерни стационарни и подвижни РИЕ, върху терени и фасади - общинска собственост. Като аргументи за промените бяха посочени влошаващите се през последните години икономически условия като цяло, даващи основание да се предприемат облекчаващи стъпки спрямо стопанските субекти в Плевен. За целта се предлага срокът на издадено разрешение за поставяне на гореизброения вид РИЕ в община Плевен да бъде променен от 12 на 24 месеца. Предложението бе прието.

Измененията и допълненията в Наредба № 4 и Наредба №15 бяха приети от Общинския съвет с 31 гласа за, 2 гласуваха против, 4 въздържал се.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета