Актуализират стратегическата карта за шум на Плевен - pleven.utre.bg

Актуализират стратегическата карта за шум на Плевен

29 юни 2017, 14:07 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Това реши Общинският съвет

Да бъде актуализирана стратегическата карта за шум на град Плевен, реши Общинският съвет. Картата е разработена от Община Плевен и приета от местния парламент с решение от 29.11.2012 г.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, стратегическите карти за шум се преразглеждат и при необходимост се актуализират и одобряват най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентния орган. Задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017 г.

Стратегическата карта за шум на Плевен дава пълна характеристика за акустичната среда в града, като обхваща четирите основни източника на шум в населените места - автомобилния, железопътния, въздушния транспорт и промишления шум. За целта чрез измерване, изчисление и картотекиране на шумовите нива в околната среда се определя степента на шумовото натоварване. Актуализирането на Стратегическата шумова карта ще отрази актуалното състояние на акустичната среда, ще покаже и ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация Плевен. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Положителни становища по актуализираната стратегическа карта за шум на Плевен са дали Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета