На 65% е изпълнен планът за събираемост на местни данъци и такси в Плевен - pleven.utre.bg

На 65% е изпълнен планът за събираемост на местни данъци и такси в Плевен

03 юли 2017, 16:14 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен

Обобщена информация относно постъпления по основни видове данъци и такса битови отпадъци към 30 юни

Обобщена информация относно постъпления по основни видове данъци и такса битови отпадъци към 30 юни 2017 год. в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен:

Общо постъпленията към 30.06.2017 г. в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от Дирекция „ПМДТ” , възлизат на близо 15 млн. лв., в това число приходи от глоби по наказателни постановления за нарушения на законодателството – 24 000 лв., и такси за извършени административни услуги – 50 000 лв.

Като цяло планът за постъпления от местни налози към 30 юни е изпълнен на 65 %.

Към днешна дата органите по приходи от сектор „Ревизии, проверки и събиране” са съставили 1 070 акта за установяване размера на задължения, неплатени в срок, на стойност близо 2 млн. лв. с цел предприемане на принудителни действия спрямо нередовните платци.

От издадените актове, по които няма постъпили плащания, 500 са предадени за принудително събиране на Националната агенция за приходите. С длъжниците по непредадените актове са подписани протоколи за издължаване на вноски в разумни срокове. При спазване на поетия ангажимент от тяхна страна принудителни действия не се предприемат. За времето на погасяването на вноски тече наказателна лихва по закон.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета