РЗИ - Плевен разпореди промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа - pleven.utre.bg

РЗИ - Плевен разпореди промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа

18 юли 2017, 13:44 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

В Славяново и няколко села откриха отклонения във водата

За периода от 3 до 16 юли са пробонабрани и изследвани води от 22 населени места по показателите на Наредба №9/2001г. на МЗ. Това информират от Регионалната здравна инспекция. От тях не отговарят на наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 4 броя - две в Славяново (коли форми) и две в Обнова - (нитрати, ешерихиа коли и коли форми)

Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг - 11 бр. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 8 бр. - в Долни Вир (хром, коли форми), Шияково (манган), Черквица (хром, нитрати), Сомовит (магнезий), Драгаш войвода (магнезий, нитрати, обща твърдост), Муселиево (хром), Бръшляница (коли форми, ешерихия коли) .

Предприети са мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването. Издадени са 5 предписания и са съставени 4 акта.Има и едно постановление на стойност 100,00 лв.

През отчетния период увеличеният брой нестандартни проби по микробиологични показатели се дължи на влошената метеорологична обстановка и пропуски от субективен характер в обеззаразяване на питейната вода преди подаването ú към крайния консуматор.

От страна на инспекцията са издадени предписания до ВиК – Плевен ЕООД за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и за провеждане на допълнителен мониторинг до получаване на стандартен резултат по показатели „коли форми” и „Ешерихия коли” в съответните населени места с установени отклонения.

Етикети
ПлевенРЗИ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета