Постоянните комисии на Общинския съвет ще заседават днес и утре - pleven.utre.bg

Постоянните комисии на Общинския съвет ще заседават днес и утре

28 август 2017, 07:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Заседанието на Общински съвет - Плевен е насрочено за 31 август

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Плевен през август са насрочени в два поредни дни - 28 и 29 август /понеделник и вторник/. Това информираха от пресцентъра на местния парламент.

28 АВГУСТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 13,00 ч. в Стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията е в 3 точки - обсъждане на предложение за нова Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен; отчет на бюджета на Община Плевен за 2016 г. и информация от Първо РУ - Плевен за обществения ред за първото шестмесечие на годината.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще заседава от 14,00 ч. в Стая 70 по 3 точки. Комисията ще разгледа предложение за нова Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен; отчет на бюджета на Община Плевен за 2016 г. и предложение за промяна в разпределението на средствата, предназначени за подпомагане на младежки инициативи в общината.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала. Съветниците от комисията ще разгледат дневен ред от 17 точки. По-голямата част от предложенията касаят подробни устройствени планове и предложения относно разрешения за изработването на такива.

Този месец съвместно заседават две от комисиите - ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков и ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев. Двете комисии се събират от 16,00 ч. в Заседателната зала. Те ще обсъдят финансовите резултати на общинските фирми за второто тримесечие и първото шестмесечие на 2017 година. Ще бъдат представени отчетите на „Дентален център 1 Плевен“ ЕООД, „ДКЦ 2 - Плевен“ ЕООД, „ДКЦ 3 - Плевен“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Инжстрой“ ЕООД. Проектът за дневен ред включва още обсъждане и на предложението за нова Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, както и отчета на Бюджет 2016 на Община Плевен.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред е в 5 точки - предложение от председателят на Общинския съвет Мартин Митев за изменение на Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината; предложение от кмета на Общината Георг Спартански за нова Наредба № 17; отчет на Бюджет 2016 и две предложения, касаещи изпълнението на задължения по европейски проекти. 

29 АВГУСТ /ВТОРНИК/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 5 точки. Освен предложение за нова Наредба № 17 и отчета на бюджета на Община Плевен за 2016 г., Комисията ще разгледа още молба за отпускане на финансова помощ и преписки за опрощаване на дължими държавни вземания.

През август заседава и Комисията за подпомагане на двойки и лица с репродуктивни проблеми. Комисията се събира от 15,30 ч. в Заседателната зала, постъпилите заявления са общо 7 на брой.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски ще заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 10 точки. Част от дневния ред са: заявление от настоятелството на НЧ „Ракитин - 1969“ - гр.Плевен; отговор по преписка с Комисията за защита на потребителите; предложение за прекратяване на съсобственост в с. Ралево; др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията включва 5 точки, две от които са отворени писма - първото относно конкурса за идеен проект за паметник на Емил Димитров в Плевен, и второто - от УС на Дружеството на писателите в града.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията този месец е от 5 точки. Една от тях е предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Антон Страшимиров" - с.Бохот, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2017/2018 година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета