Статистиката: По-малко зрители са гледали театър и кино в Плевен през 2016 г. - pleven.utre.bg

Статистиката: По-малко зрители са гледали театър и кино в Плевен през 2016 г.

08 септември 2017, 11:45 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Посещенията в библиотеката също намаляват, но се увеличават регистрираните читатели

През 2016 г. в културните институти, развиващи театрални изкуства на територията на област Плевен, са организирани общо 279 представления, които са посетени от 35.4 хил. зрители, информират от ТСБ – Северозапад. В сравнение с 2015 г. броят на представленията нараства с 6.1%, а този на посетителите намалява с 19.1%. Средният брой посетители на едно представление в плевенските театри е 127 души при средно 151 за страната. През 2015 г. равнището на показателя за страната е било малко по-високо (153), а картината за областта е била по-благоприятна: средно 166 души на едно представление. Средният брой посетители на един театър за 2016 г. е 35 хил. при 44 хил. за предходната година, като и за двете години остава по-висок от средния за страната (31 хил. за 2016 и 29 хил. за 2015 г.). Значително по-голям интерес зрителите проявяват към представленията по произведения на български автори: средната посещаемост на едно представление е 135 души, а по творби  на чужди автори има по-малко посетители на спектакли – 107 посетители. През 2015 г. посещаемостта при представления на чужди автори е била 113, а при български творци – 215 посетители. В национален мащаб през 2016 г. средната посещаемост на едно представление по чуждестранни автори е 183 души, докато при българските е 118 души.

Общият брой на постановките за 2016 г. е 19, от които 9 са нови за сценичните колективи. Преобладават постановките от български автори – 10. През 2015 г. постановките са били по-вече – 22, като и  броят на поставените за първи път творби е по-голям. През 2016 г. близо 1/5 от всички представления по чуждестранни творби са от английски автори.

През 2016 г. в област Плевен развиват дейност 2 музикални колектива. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година намаляват  с 6.4%, докато посещенията се увеличават с 54.9%.

В края на 2016 г. . в област Плевен кинопрожекциите регистрират ръст от 0.1%, докато посещенията намаляват с 2.2% в сравнение с предходната година. През 2016 г. са прожектирани 172 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 130 - американски, 31 - европейски, 9 - български и 2 - други. 

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружества и сдружения, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк:  http://www.nsi.bg/node/3552/.


През 2016 г. в област Плевен функционира 2 библиотека с библиотечен фонд над 700 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Плевен през 2016г. се състои от 702.4 хил. библиотечни документа, като 86.7% (608.7 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 5 180, което е с 1.5% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 2.5% и достигат 79.2 хиляди през 2016 година. Намалява се и заетият библиотечен фонд средно на един читател от 31 броя през 2015 г. на 30 броя през 2016 година.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета