Комисии към ОбС - Плевен обсъждат доклада за общинския сграден фонд, стопанисван от читалищата - pleven.utre.bg

Комисии към ОбС - Плевен обсъждат доклада за общинския сграден фонд, стопанисван от читалищата

08 септември 2017, 12:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Председателят на местния парламент е изпратил документа, изготвен от сформираната по-рано в тази връзка временна комисия

Четири от постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще обсъждат през септември доклада за това как и за какви цели читалищата в Община Плевен ползват предоставената им безвъзмездно за тяхната дейност общинска собственост. Председателят на местния парламент Мартин Митев е изпратил документа, изготвен от сформираната по-рано в тази връзка временна комисия, до ПК „Образователна политика и читалищна дейност“, ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност”.

Докладът е публикуван на страницата на Общински съвет - Плевен , раздел „Заседания на постоянни комисии“.

Общински съвет - Плевен гласува сформирането на временната комисия за установяване нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен на свое заседания през юни тази година. Комисията е с председател Стефка Григорова - началник отдел „Култура" в Община Плевен, членове - шест общински съветника /Пенчо Дреновски, Катя Христова, Николай Николов Маринов, Емил Райков и Стефан Петков/ и трима представители на общинската администрация /Емил Маринов -началник отдел УРОС, Людмил Добрев - началник отдел „Бюджет" и Десислава Йорданова - началник отдел ПНО/. Комисията имаше за задача да извърши преглед на предоставения общински сграден фонд на читалищата и да излезе със становище. Проверените читалища в община Плевен са общо 16 на брой. Това са:

НЧ „Христо Ботев" - Плевен,

НЧ „Лик" - Плевен,

НЧ „Развитие" - Плевен,

НЧ „Н. В. Ракитин" - Плевен,

НЧ „Пробуда 90" - Плевен,

НЧ „Парашкев Цветков" - Плевен,

НЧ „Извор" - Плевен,

НЧ „Паисий Хилендарски" - гр. Славяново/.

НЧ „Климент Бранитски" - гр. Славяново,

НЧ „Пробуда - 27" - с. Буковлък,

НЧ „Изгрев 29" - с. Опанец,

НЧ "Просвета" - с. Ясен,

НЧ „Просвета 1907" - с. Бръшляница,

НЧ „Христо Ботев 27" - с. Коиловци,

НЧ „Просвета - 97" - с. Радишево,

НЧ „Наука 27" - с. Брестовец,

В процеса на работа временната комисия по своя инициатива е посетила и читалище НЧ „Цветан Спасов" - Плевен.

За всяка читалище Комисията е посочила своето мнение в доклада. Направеното общо заключение е, че общинската собственост, която се предоставя за безвъзмездно ползване от читалищата на територията на Община Плевен, не трябва да се отдава за по-голям срок от 3 години. Този период ще позволи ефективен контрол по отношение стопанисването на сградите от читалищата и ще ограничи самоволното преотдаване на трети лица, посочват проверяващите.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета