РИОСВ – Плевен проверява търговски обекти за употребата на полимерни торбички - pleven.utre.bg

РИОСВ – Плевен проверява търговски обекти за употребата на полимерни торбички

20 октомври 2017, 11:41 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Toва информират от екоинспекцията

Експерти от РИОСВ – Плевен проверяват търговските обекти и задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички. Следи се дали търговците предоставят на крайните потребители срещу заплащане пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване, с дебелина до 50 микрона. Безплатното им предлагане на мястото на продажба на стоките или продуктите, с изключение на много тънките пластмасови торбички с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни, е нарушение съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса 

Проверяващите следят и за платена продуктова такса на предлаганите на пазара тънки пластмасови торбички. Това са торбичките с дебелина под 25 микрона и с размери по-малки от 390 мм/490 мм. в разгънат вид, които нямат обозначен на български език произход и надпис „торбичка за многократно използване“ или „торбичката е биоразградима“. Не се дължи продуктова такса за много тънките полиетиленови опаковки с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни. Използването им за допълнително опаковане или пренасяне на предварително опаковани стоки е нарушение на Наредбата. При установяване на пластмасови торбички, за които се дължи продуктова такса, ще се изискват всички документи, доказващи произхода им, документи за закупуването им или платежно нареждане за заплатена продуктова такса към ПУДООС.

РИОСВ – Плевен напомня, че съгласно Закона за управление на отпадъците, имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице, което предлага без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 50 микрона , продава или предлага на крайните потребители пластмасови торбички, за които не е заплатена продуктова такса.

Етикети
ПлевенРИОСВ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета