Експертите на РИОСВ – Плевен провериха 89 обекта през октомври - pleven.utre.bg

Експертите на РИОСВ – Плевен провериха 89 обекта през октомври

06 ноември 2017, 11:16 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН и са издадени три наказателни постановления

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Плевен са извършили през октомври 89 проверки – 51 планови на 89 обекта и 38 извънредни. Дадени са 21 предписания.

За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН и са издадени три наказателни постановления. През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 1700 лв. от две физически лица и суми от наложените санкции  в размер на 1570, 01 лв. Събраните суми от юридическо лице от НАП  са 32 201,81 лв.

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 5 сигнала и 3 жалби. За всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са неоснователни, два са препратени по компетентност, по един предстои проверка.

Издадени са едно Становище по ЕО, 5 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, едно Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 120 преценки по Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

През октомври в РИОСВ – Плевен са постъпили 84 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета