Започна санирането на сградата на пожарната служба в Червен бряг - pleven.utre.bg

Започна санирането на сградата на пожарната служба в Червен бряг

14 ноември 2017, 18:34 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    МВР

Общата стойност на проекта е 291 770,98 лв.

Община Червен бряг даде старт на дейностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Червен бряг

Община Червен бряг започна строително-монтажните дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Червен бряг. 

Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по проект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Червен бряг“, ДОГОВОР за БФП - BG16RFOP001-2.001-0021-C01 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
Общата стойност на проекта е 291 770,98 лв., от които 241 150,94 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 42 556,04 лв. –национално финансиране и 8 064,00 лв. собствено финансиране.

Главната цел на проекта е подобряване качеството и социалните услуга на публичната инфраструктура в гр. Червен бряг, един от опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, чрез изпълнение на дейности за увеличаване на енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

Строително-монтажните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Червен бряг – един от опорните центрове на полицентричната система, съгласно НКПР.
Срокът за изпълнение на проекта е до 14 март 2019 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета