РИОСВ - Плевен: От 2018 г. всички документи за отпадъците ще се обработват електронно - pleven.utre.bg

РИОСВ - Плевен: От 2018 г. всички документи за отпадъците ще се обработват електронно

21 ноември 2017, 12:24 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Всички въпроси за работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда

От началото на 2018 година, воденето на отчетността и предоставянето на информация за отпадъците ще се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС - http://nwms.government.bg/wms/.

Лицата, извършващи дейности със събиране, транспортиране и/или третиране на отпадъци, както и лицата, притежаващи комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците ще могат да се регистрират в НИСО чрез предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС. Воденето на отчетни книги, подаването на отчети и заявления за разрешителни и регистрационни документи в НИСО ще е възможно при притежаване на квалифициран електронен подпис.

РИОСВ - Плевен извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електронни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.

Всички въпроси за работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.

Етикети
РИОСВ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета