РИОСВ – Плевен провери управлението на текстилни отпадъци - pleven.utre.bg

РИОСВ – Плевен провери управлението на текстилни отпадъци

08 декември 2017, 18:32 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

Проверката на юридическите лица е за периода от 1 януари 2016 г. до момента

Експерти на РИОСВ – Плевен провериха през ноември по Закон за управление на отпадъците (ЗУО) 25 фирми за управлението на текстилни отпадъци – образувани, съхранявани, третирани, в т. ч. рециклирани, чрез изгаряне с оползотворяване на енергия и депониране. Проверката на юридическите лица е за периода от 1 януари 2016 г. до момента. Установено е нерегламентирано третиране чрез изгаряне на текстилни отпадъци на една площадка и лицето е поканено за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Дадени са предписания на фирмите, образуващи, но некласифицирали отпадъци, в т. ч. текстилни по реда на наредбата за класификация на отпадъците и не водещи отчетност, както и за реда на водене на публични регистри за изготвяне и внасяне за заверка в РИОСВ – Плевен на работни листи за класификация.

При проверките бе напомнено за задължения по ЗУО за класификация и водене на отчетност по отпадъци, разделно предварително съхраняване (преди предаване за третиране) на отпадъците, спазване на приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците, предаване на отпадъците за последващо третиране по договор на лица с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци и наличие на публичен регистър, на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда  на лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци.

Етикети
ПлевенРИОСВ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета