Стратегическата рамка на Областната стратегия за развитие на Плевенско продължава да бъде актуална - pleven.utre.bg

Стратегическата рамка на Областната стратегия за развитие на Плевенско продължава да бъде актуална

13 декември 2017, 11:20 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация-Плевен

  • Снимка:
    Областна администрация-Плевен

По заложените седем приоритетни области с високо ниво на изпълнение са четири

На свое заседание Областният съвет за развитие на Плевенска област прие Доклада за междинната оценка на Областната стратегия за развитие на областта за периода 2014-2020 година.

"Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Плевен е изключително важна стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и по-добрата работа на отговорните институции за провеждането на политиката за регионално развитие”, каза областният управител на Плевен Мирослав Петров.

По заложените седем приоритетни области с високо ниво на изпълнение са четири – инвестиции и заетост, свързаност, природа за бъдещите поколения и обслужване на урбанизираната среда. Средно ниво на изпълнение имат приоритетните области  - здрави жители и история и култура. Като ниско ниво на изпълнение ръководителят на екипа, изготвил оценките по Доклада, доц.д-р Стилян Димитров, посочва приоритетна област модерно земеделие, „което, разбира се, е проблемно от гледна точка на това, че Област Плевен се явява един от лидерите, в  национален мащаб, по отношение на развитие на земеделието”, каза той.

Димитров отбеляза, че по отношение на качествените индикатори областната стратегия има актуална стратегическа рамка, която съответства на стратегическите цели  и приоритети. Има добра степен на прилагане на принципа за партньорство, адекватност на социално-икономическата обстановка и общо взето високо ниво на изпълнение.

По отношение на ефикасността на използваните ресурси оценката може да бъде определена като висока. Общо заложените и привлечени средства надхвърлят  60% от индикативно заложения бюджет за изпълнение на стратегията, сочи Доклада за междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Плевен.

Отправените препоръки в Доклада за междинната оценка са, че при разработване на Стратегията за следващия програмен период трябва по-прецизно да се определят общите индикатори за оценка на стратегията и индикаторите за резултат.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета