Отчитат ръст на средната годишна брутна работна заплата в Плевен - pleven.utre.bg

Отчитат ръст на средната годишна брутна работна заплата в Плевен

16 януари 2018, 11:17 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

По размер на средната работна заплата за областта заема 16 място сред 28-те области в страната

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 758 души, което е близо 2.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява със 842 души или с 1.4%. Увеличение се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (12.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (6.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (6.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности - най-значимо в „Добивна промишленост” (11.7%).

Делът на наетите лица по сектори, от общия брой на наетите е, както следва: „Преработваща промишленост“ - 28.2%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.1%; „Образование“ - 9.8%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 9.5%; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 6.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2016 г., областта заема 11-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 723.3 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.

В сравнение с останалите области от Северозападния район през 2016 г.област Плевен е на 1 -во място по наети лица, следвана от област Враца – 36.1 хиляди.

В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2016 г. е 8 630 лв., при 11 379 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2016 г. област Плевен заема 16 място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) - 15 658 лв., а с най-ниско е област Видин - 7 522 лева.

През 2016 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2015 г. с 9.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Професионални дейности и научни изследвания” (15.8%) и „Преработваща промишленост” (14.5%).

В областта, средната годишна работна заплата през 2016 г. в обществения сектор нараства със 7.1% спрямо 2015 г., а в частния сектор - с 10.5%.Коментари (2)

Потребител
и от днес потвърждение
Всяка година един някога процъфтяващ град като Враца, бивш индустриален център, намалява с около 2 000 души. Работодателите твърдят, че не могат да намерят квалифицирани работници; местните хора казват, че няма работа. Хората тук са по-бедни, нещастни и е много по-вероятно да [ още... ]
17 януари, 18:27 ч.
Потребител
хмм
Враца преди Варна, Бургас, Пловдив, Русе...

колко да се доверя на тези таблици ?!?!?!??

16 януари, 16:30 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета