Потребностите на бизнеса от работната ръка стават обект на регулярен анализ - pleven.utre.bg

Потребностите на бизнеса от работната ръка стават обект на регулярен анализ

13 февруари 2018, 11:22 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация-Плевен

Разгледаха и приеха Държавния план-прием за учебната 2018/2019 г.

На заседание на комисията по заетост към Областният съвет за развитие, председателствана от заместник-областният управител Татяна Божинова, бе разгледан и приет Държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. по чл.142, ал.3, т.1 и 5 от ЗПУО в Плевенска област. Обект на обсъждане бе и предстоящото провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Потребностите на работодателите ще се анализират два пъти в годината – през февруари и през август. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. На база на обобщената информация ще се определят бъдещите приоритети в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Анализът на търсенията на пазара и потребностите от работна ръка от страна на работодателите ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на реципрочния отговор между търсенето и предлагането на работна ръка. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.

От днес проучването е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Плевен, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 28 февруари тази година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета