РИОСВ-Плевен: Водите на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние - pleven.utre.bg

РИОСВ-Плевен: Водите на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние

19 февруари 2018, 10:29 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Ловеч

Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура, налягане и др.

Повърхностните води на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние.  Това сочат резултатите от анализите на водите проби, взети от три участъка на реката в Троян и Ловеч. Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура, налягане и др.

Кметовете на общините Ловеч и Троян са уведомени за резултатите. Дадени са указания да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти. В случай на констатирано нарушение в населени места без изградена канализационна система, съответната община трябва да предприеме действия по компетентност, а в случаите на установено заустване на отпадъчни производствени  води във водни обекти без разрешително,  да уведомят РИОСВ-Плевен.

Етикети
ПлевенРИОСВ
На 15 януари е подаден сигнал от кмета на община Ловеч, за пяна по р. Осъм в района на града . Сформираният екип от РИОСВ- Плевен, Басейнова дирекция за Дунавски район и РЛ към ИАОС в Плевен е извършил проверка на място.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета