Проблемите по осъществяване на контрол на дейностите в горските територии обсъдиха в Плевен - pleven.utre.bg

Проблемите по осъществяване на контрол на дейностите в горските територии обсъдиха в Плевен

23 февруари 2018, 06:47 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация-Плевен

Съветът бе председателстван от заместник-областния управител Татяна Божинова

Проблемите по осъществяване на контрол на дейностите в горските територии обсъдиха на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Плевен. Съветът бе председателстван от заместник-областния управител Татяна Божинова.

На заседанието инж. Павли Богдански – директор на Регионална дирекция по горите - Ловеч представи доклад за състоянието горите, дивеча и рибата на територията на област Плевен за изминалата 2017 г. В него той посочи, че големия брой позволителни за сеч, които  се издават  през една календарна  година  и  разпръснатите  на  големи  разстояния  дърводобивни  обекти са обстоятелства, затрудняващи контрола.

Павли Богдански отчете още, че през последните две години се забелязва значително увеличение на броя на проверките.Това по думите му  се дължи на много по-голямата активност на  създадените мобилни  екипи от горски надзиратели към  ДГС  и най-вече  на  служителите на  ДГС Плевен, които  отчитат  през последните две години  над 14000  извършени проверки  по ЗГ и ЗЛОД. Съставените  през 2017г.  актове за нарушения на територията на  област  Плевен са общо 1937  броя, от тях по Закона за горите – 1894броя, Закона за лова и опазване на дивеча  - 41 броя и 2 броя по ЗАНН. Изпратени в Районните прокуратури за преценка за наличие на престъпление 861 бр./ 44 % /, от тях за налагане административни наказания от РДГ са върнати  735 броя.. По 99 броя е образувано досъдебно производство, а по 47 броя  - са издадени присъди . Без решение  към 31.01.18г. са били  само 27 броя преписки.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета