850 лв. е средната работна заплата в област Плевен за четвъртото тримесечие на 2017 г. - pleven.utre.bg

850 лв. е средната работна заплата в област Плевен за четвъртото тримесечие на 2017 г.

09 март 2018, 11:04 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

В сравнение с останалите области на страната област Плевен е на 15-то място по показател средна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2017 г. намаляват с 1.1% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:, „Строителство” –  с 13.1%,  „Селско, горско и рибно стопанство” – с 6.0%, „Операции с недвижими имоти” и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Финансови и застрахователни дейности” – с 4.9, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 3.2%, „Образование” – с 1.4% и „Добивна промишленост“ –  с  1.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите: „Преработваща промишленост” – 29.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети ” –  16.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” -  10.2%  и „Образование” – 10.0%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 4.4% или с 2.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“  – с 0.8 хил., „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 0.7 хил., „Преработваща промишленост” – с 0.5 хил. и „Строителство” – с 0.4 хиляди. Най-голямо увеличение на  наетите лица в края на декември 2017 г. спрямо края на декември 2016 г. има в  икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство”– с 0.2 хил., „Доставяне  на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”  и „Държавно управление“– с по 0.1 хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 849 лв., за ноември – 838 лв. и за декември – 862 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 850 лв. и е по-голяма спрямо третото тримесечие на 2017 г. – с 2.4%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 947 лв., а за частния - 808 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 12.7% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности: „Други дейности” – с 52.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 47.8%, „Операции с недвижими имоти“ – с 43.3%,  „Професионални дейности и научни изследвания” –  с 34.8% и „Образование” – с 22.7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото  тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 12.3%, а в частния сектор – с 12.5%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” –1 448 лв.;

„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 067 лв.;

„Образование” – 1049 лв. ;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” –  1 043 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 038 лв.;

„Държавно управление” – 993 лв.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета