Утвърдиха държавния план-прием след завършено основно образование в неспециализираните училища в област Плевен - pleven.utre.bg

Утвърдиха държавния план-прием след завършено основно образование в неспециализираните училища в област Плевен

11 април 2018, 17:13 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  plevenutre.bg

Това информираха от РУО - Плевен

Държавният план-прием (ДПП), утвърден за учебната 2018/2019 година, след завършено основно образование в VII клас, в професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища на територията на област Плевен, разпределени по профили, специалности от професии и по видове училища е следния:

В дневна форма на обучение:

40 профилирани паралелки в 18 средни училища и 2 профилирани гимназии, като от тях 24 са с интензивно изучаване на чужд език и 2 с разширено.

59 паралелки във 22 професионални гимназии, 4 средни и 2 обединени училища за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии на II и III СПК, като:

 • с интензивно изучаване на чужд език - 4 паралелки;
 • с разширено изучаване на чужд език - 19 паралелки;
 • без интензивно и разширено изучаване на чужд език -  36 паралелки.

- 4 паралелки за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии на I-ва СПК, като:

 • 2 паралелки в Обединено училище „Н.Вапцаров“ с. Вълчитрън и в Обединено училищe „Отец Паисий“ с. Радомирци;
 • 1 паралелка в ПГХВТ „Луи Пастьор“, гр. Плевен;
 • 1 паралелка в СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник.
 • В 6 професионални гимназии в областта е утвърден ДПП в паралелки за обучение по специалности от професии за придобиване на професионална квалификация в дуална форма на обучение /обучение чрез работа/, това са:
 • ПГСС „Проф. Иван Иванов”, гр. Д. Дъбник – 1 сборна паралелка в две професии;
 • ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа – 0.5 паралелка;
 • ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа – 1 сборна паралелка в две професии;
 • ПГМЕТ, гр. Плевен- 0.5 паралелка;
 • ПГМЕТ „Девети май”, гр. Червен бряг -  5 паралелка;
 • ПГМХТ, гр. Плевен – 0,5 паралелка.

План-прием в паралелки за обучение по нови специалности от професии за придобиване на професионална квалификация са утвърдени в училищата:

 • СУ „Христо Ботев“, гр. Никопол – 1 паралелка (професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес);
 • СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник – 1 паралелка (професия: Работник в растениевъдството, спец. Трайни насаждения);
 • ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа – 0.5 паралелка (професия: Системен програмист, спец. Системно програмиране);
 • ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа – 0.5 паралелка (професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес);
 • ПГРТО, гр. Плевен – 0.5 паралелка (професия: Съдебен служител, спец. Съдебна администрация);
 • Обединено училище „Н. Й. Вапцаров”, с. Вълчитрън - 0.5 паралелка (професия: Помощник в строителството, спец. Основни и довършителни работи).

7 са паралелките за прием в задочна форма на обучение в професионалните гимназии.

Държавният план-прием по профили, специалности от професии и по училища е публикуван в сайта на РУО – Плевен, в раздел „Прием“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета