АПИ стартира обществена поръчка за поддържането на близо 800 км пътна мрежа в Плевенско - pleven.utre.bg

АПИ стартира обществена поръчка за поддържането на близо 800 км пътна мрежа в Плевенско

20 юни 2018, 10:10 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Избраната фирма ще отговаря за поддържане и ремонти на пътя за следващите 5 години

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществените поръчки за избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите 5 години.

Както и досега обществените поръчки са по райони - Северозападен, Северен централен район, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Общата им индикативна стойност е над 427 млн. лв.

За Северозападен район обществената поръчка е в пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – ОПУ Видин, с прогнозна стойност 14 300 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608,040 км;

Обособена позиция № 2 – ОПУ Враца, с прогнозна стойност 19 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 646,050 км;

Обособена позиция № 3 – ОПУ Монтана, с прогнозна стойност 16 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 622,626 км;

Обособена позиция № 4 – ОПУ Ловеч, с прогнозна стойност 18 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 732,174 км;

Обособена позиция № 5 – ОПУ Плевен, с прогнозна стойност 18 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 793,736 км.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 86 800 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 60 месеца. Офертите на кандидатите за поддържане на републиканските пътища в Северен централен, Северозападен и Югозападен район се подават до 17:30 ч. на 23 юли 2018 г. За Южен централен, Югоизточен и Североизточен район кандидатите могат да подават оферти до 17:30 ч. на 26 юли 2018 г.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета