Представители на държавни институции от Плевен участваха в работна среща за обхващане и задържане на ученици в училищата - pleven.utre.bg

Представители на държавни институции от Плевен участваха в работна среща за обхващане и задържане на ученици в училищата

27 юли 2018, 09:33 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация-Плевен

Председателстващ срещата бе заместник-областният управител Татяна Божинова

Обсъдиха състава на междуинституционалните екипи по Механизма за обхващане на ученици в образователната система на работно заседание в Областна администрация - Плевен. 

В работната среща взеха участие представители на РУО – Плевен, Областна администрация – Плевен, РДСП – Плевен, ОД на МВР – Плевен, както и 11-те общини от областта. Председателстващ срещата бе заместник-областният управител Татяна Божинова.

Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.

Основните причини за отпадане на ученици от учебният процес са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.

Целта е до 2020 година делът на преждевременно напусналите образователната система да не надвишава 11 %.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета