Председателят на ОбС организира публично обсъждане на отчета на Бюджет 2017 на Община Плевен - pleven.utre.bg

Председателят на ОбС организира публично обсъждане на отчета на Бюджет 2017 на Община Плевен

14 август 2018, 06:51 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Обсъждането ще се проведе на днес от 17.30 ч.

Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев, организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2017 година. Обсъждането ще се проведе на днес от 17.30 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

Публичното обсъждане се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.51, ал.1 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

Сборният бюджет на Общината за 2017 г. е приет с Решение № 462/26.01.2017 г. на ОбС - Плевен в размер на 82 165 349 лв. След настъпили промени през годината, общият обем на бюджета към 31.12.2017 г. е 89 842 762 лв. Във връзка с предстоящото публично обсъждане годишния отчет за изпълнението на финансовия план е публикуван на страницата на местния парламент, раздел "Заседания на постоянни комисии".

Съгласно Закона за публичните финанси, след публичното обсъждане, Общинският съвет приема отчета за изпълнението на бюджета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета