Общински съвет - Плевен с 191 приети решения за първото полугодие на годината - pleven.utre.bg

Общински съвет - Плевен с 191 приети решения за първото полугодие на годината

11 септември 2018, 12:36 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Данните за работата на местния парламент за първото шестмесечие на 2018 г. представи Мартин Митев

191 внесени предложения и 191 приети решения в рамките на 8 проведени заседания, така изглежда отчетът за работата на Общински съвет - Плевен за първото полугодие на тази година - от януари до юни /включително/. През посочения период в местния парламент са отправени 7 питания от общински съветници.

Данните за работата на местния парламент за първото шестмесечие на 2018 г. представи на августовското заседание и на пресконференция след това пред медиите председателят на ОбС - Плевен Мартин Митев, като акцентира на основните промени, приети в действащи нормативни актове на местно ниво.

От обсъдените през периода общо 191 предложения - 159 са с вносител кметът на Общината, 9 са внесени от Председателят на Общинския съвет, постоянните комисии са вносители на 17 предложения, общински съветници - на 2 предложения. Приетите решения за промени в действащи общински нормативни актове са общо 7. Те касаят Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Общината; Правилник за условията, реда и критериите а съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен; Наредба за управление на общинските пътища; Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен; Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен; Наредба №2 за опазване на околната среда в Община Плевен и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. През полугодието е приет и един нов нормативен акт - Наредба за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, както и поредица планови документи.

Решенията за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост от януари до края на юни са общо 48, а тези за промяна на планове за регулации – 33. Одобрени са и две схеми за разполагане на преместваеми обекти – за детски електромобилчета в Централната градска част и за бронзовите фигури на „жабките".

Съветниците са приели още: 12 решения за дейността на търговските дружества с общинско участие, 2 решения за предоставяне на еднократна финансова помощ и 4 решения за внасяне на предложения в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии. В отчета за изминалите шест месеца влизат и двете решения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен" на двамата заслужили плевенчани - проф. д-р Славчо Томов и Иван Миндиликов /посмъртно/.

През отчетния период Районна прокуратура - Плевен не е протестирала и не е искала отмяна или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския съвет, не е спирала изпълнението на такива актове. Въз основа на протести от окръжни прокурори в Окръжна прокуратура по образувани преписки се изпращат необходимите документи от страна на Общинския съвет във връзка с проверката „Надзор по законност".Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета