Община Гулянци приключи успешно пореден социален проект - pleven.utre.bg

Община Гулянци приключи успешно пореден социален проект

12 септември 2018, 06:52 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Гулянци

В продължение на 16 месеца беше в помощ на хора с увреждания и техните семейства

Приключи проектът на Община Гулянци „Предприемане на мерки за подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване в община Гулянци”. Той стартира през април 2017 година и в продължение на 16 месеца беше в помощ на хора с увреждания и техните семейства.

Проектът е на стойност 385 128 лева и e финансиран по процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване на ОП РЧР. Процедурата се реализира в двете приоритетни оси на ОП РЧР – „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Основните цели на проекта са постигнати, отчита екипът при Община Гулянци. Осъществено е социално, здравно и кариерно подпомагане на лицата с увреждания и на неактивните близки, полагащи грижи за тях.

В продължение на 12 месеца 27 лица с увреждания са получавали услугата личен асистент. Освен това на 30 лица от целевата група, т.е. хора от семейства, в които има лице с увреждане, са преминали обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в направленията техник-озеленител и охранител. От тях 16 бяха назначени на работа за 6 месеца.

Чрез реализирането на дейностите по проекта е постигнато осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа и на неактивните лица, увеличен е броя на започналите работа безработни лица на възраст между 30 и 54 години и над 54 години, осъществено е активно приобщаване и увеличаване броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на здравни и социални услуги.

 


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета