Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен заседават днес и утре - pleven.utre.bg

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

20 септември 2018, 08:47 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 26 септември

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен се събират за заседания тази седмица - на 20 и 21 септември /четвъртък и петък/. Това информират от пресцентъра на местния парламент.

20 септември /четвъртък/

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала. Съветниците обсъждат 6 точки - сигнал от граждани във връзка с проблем с бездомни кучета в жк „Дружба“ с приложен списък с подписи на живущи в блокове 311 и 312, проект за уличен водопровод и проекти за подробни устройствени планове.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 15,30 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 18 точки. Комисията ще се запознае с информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година. Ще разгледа и предложение за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от Европейския съюз за същия период. Дневният ред включва още: предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 г.; за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища; докладна записка от директор на ОУ „Патриарх Евтимий” - Плевен; отговор от кмета на Общината относно преписка от Авиационно сдружение „Криле”; др.

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала по 6 точки. Ще бъде обсъдено предложение за одобряване на допълнително споразумение към договор от септември 2014 г. за дългосрочен банков кредит в размер на 1 200 000 лв.; предложение за изграждане или монтиране на изкуствена неравност с цел ограничение скоростта на движение по улица „Лозенка”; предложение от Никола Попов за отпускане на средства за издаване на книга; др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. За обсъждане в Комисията влизат предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за новата учебна година и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища. Съветниците ще разгледат и докладна записка от директора на ОУ „Патриарх Евтимий” – Плевен, както и предложение за честване на годишнина от основаването на читалище „Съгласие 1869”. На заседанието ще бъде представени и отговор от кмета на Общината относно преписка от кметство Бръшляница за ремонтни дейности на сгради.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 4 точки, една от тях е предложение за съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с град Гандия, Кралство Испания. Съветниците ще обсъждат и  писмо от Никола Попов относно искане на средства за издаване на книга и за финансово подпомагане.

21 септември /петък/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по 5 точки. Сред предложенията, които стоят на вниманието на съветниците, са създаване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни деца, преживели насилие, и предложение за закриване на Клуба на хората с увреждания и пенсионера на ул.”Гренадирска” №34-Б в Плевен.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред включва обсъждане на 13 точки - предложение за изменение на Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти от проекти на ЕС за 2018 г.; за извършване на вътрешно - компенсирани промени между обектите от Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 г.; предложение за прекратяване на съсобственост; за изменение на решение на Общинския съвет за определяне броят, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. Част от дневния ред е и писмо от прокуриста на „ДКЦ І - Плевен” относно изпълнение на задълженията по договор за приватизационна продажба на дружеството.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Пред комисията ще бъдат представени 6 точки, една от тях е молба от граждани относно възстановяване на тролейбусна линия №97 в Плевен.

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 26 септември /сряда/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 30 точки, 2 от тях са питания от общински съветници. Всички предложения се намират в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет в меню „Заседания на Общински съвет”.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета