Общинският съвет прие нов Правилник за дейността на Центъра за градска мобилност - pleven.utre.bg

Общинският съвет прие нов Правилник за дейността на Центъра за градска мобилност

26 септември 2018, 10:54 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Решението бе прието с 32 гласа „за“, 1 гласува „против“, 5 „въздържал се“

Нов Правилник за дейността на общинско предприятие „Център за градска мобилност”, прие Общинският съвет на Плевен. Решението бе прието с 32 гласа „за“, 1 гласува „против“, 5 „въздържал се“. Точката е първа в дневния ред на днешното заседание на местния парламент.

Общинско предприятие „Център за градска мобилност“ е създадено с решение от 3 април 2012 г. на местния парламент. Със същото решение е приет и правилник за дейността на Предприятието, който правилник в последствие е променян на два пъти. Приемането на настоящия нов е поради необходимост от актуализиране на нормите, регламентиращи дейностите на Центъра, както и прецизиране на разпоредбите, касаещи основните му функции  - с обособените зони за почасово платено паркиране, Автогара Плевен, спирките за масов градски транспорт, автоматизирани системи за управление на движението - светофарни уредби, информационните табла по спирките, принудителното преместване на неправилно паркирани ППС, услугата „Служебен абонамент“, издаване и преиздаване на карти за платено и безплатно паркиране и др. Промените се налагат и поради направени през 2016 г. промени в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и такива от 2018 г. в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, стана ясно при представяне на предложението.

С новия Правилник за дейността на Центъра за градска мобилност се цели подобряване организацията и дейността на предприятието и цялостно привеждане на Правилника в синхрон с действащото законодателство. Правилникът влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет- страницата на Общински съвет - Плевен.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета