Одобрен е Бизнес план (2017г. - 2021г.) за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен - pleven.utre.bg

Одобрен е Бизнес план (2017г. - 2021г.) за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен

31 октомври 2018, 10:47 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Утвърдени са цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01.11.2018 г.

С Решение № БП-Ц-10/25.10.2018г. на Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрен Бизнес план (2017г. - 2021г.) за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен - консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен и утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01. 11. 2018 г. както следва: 

1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 
1.1 битови потребители(население- физически лица)- 1.671лв./куб.м без ДДС 
1.2.обществени потребители (юридически лица)- 1.671лв./куб.м без ДДС 

2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 
2.1 битови потребители(население)- 0.185лв./куб.м без ДДС 
2.2. обществени потребители (юридически лица)- 0.185лв./куб.м без ДДС 

3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители - 0.419лв./куб.м без ДДС 
3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.) 
степен на замърсяване 1 - 0.599лв./куб.м без ДДС 
степен на замърсяване 2 - 0.674лв./куб.м без ДДС 
степен на замърсяване 3 - 0.908лв./куб.м без ДДСКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета