РИОСВ - Плевен спаси и пусна на свобода таралеж от защитен вид - pleven.utre.bg

РИОСВ - Плевен спаси и пусна на свобода таралеж от защитен вид

12 ноември 2018, 16:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

    Снимката е илюстративна

Експерти извършиха проверка по сигнали за продажба на защитен вид таралеж по обява в Плевен

Експерти от РИОСВ-Плевен извършиха проверка по сигнали за продажба на защитен вид таралеж по обява в Плевен. Обявата е била публикувана в интернет сайт за продажби. При посещението на мястото на мястото на срещата с продавача, той е предложил на служителите на РИОСВ-Плевен таралежа за продажба и е напуснал мястото на нарушението. 
Екземплярът е пуснат на свобода в подходящо за вида местообитание, във видимо добро здравословно състояние. Предприети са действия по установяване самоличността на нарушителя, с цел ангажиране неговата административно-наказателна отговорност.

Таралежът /Erinaceus concolor/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета