Общинският съвет заседава утре, обсъжда предложение за финансова помощ на Езиковата гимназия - pleven.utre.bg

Общинският съвет заседава утре, обсъжда предложение за финансова помощ на Езиковата гимназия

05 декември 2018, 13:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Дневният ред включва една точка

На 6 декември, четвъртък, от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общинския съвет в Плевен. Дневният ред включва една точка - предложение за предоставяне на финансова помощ на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици за преодоляване на финансов недостиг за бюджетната 2018 година. Вносител на предложението е Постоянната комисия по образователна политика и читалищна дейност.

В предложението си Комисията посочва, че на свои заседания на 23 октомври и 27 ноември тази година са обсъдили предложение от Юрий Тодоров - директор на ПГПЧЕ - Плевен, относно предоставяне на сума от 50 000 лв. за преодоляване на финансов недостиг за бюджетната 2018 г. На заседанието си на 27 ноември членовете на Комисията са обсъдили и подробно мотивираното искане на директора на гимназията и направените констатации:

- Разделянето на ПГПЧЕ /1-XII клас/ в средата на 2017 г. на две училища - ОУ „Валери Петров" и ПГПЧЕ /VIII-ХП клас/, се е отразило негативно върху бюджета на гимназията през 2018 г. Необходим е период от една бюджетна година за преструктуриране на педагогическия и непедагогическия персонал, които да отговарят на новата финансова рамка. Намаляването броя на преподавателите и обслужващия персонал изискват технологично време, което да гарантира запазване качеството на образованието и изявите на учениците в национален мащаб.

- Ръководството на ПГПЧЕ в началото на бюджетната 2018 г. е отчело наличието на прогнозен бюджетен дефицит и е предприело мерки за неговото постепенно намаляване. Намален е броят на непедагогическия /април 2018 г./ и педагогическия /юли - септември 2018 г./ персонал, прекратено е изплащането на регламентираните в образованието три допълнителни плащания, съвместяване на дейности при продължително боледуване на служител и т. н. Прекратена е десетилетната практика за делене на паралелките по чужд език, с което от септември 2018 г. е намален броят на учителите по чужд език с три щата.

Всички предприети мерки са подробно описани в предложението на директора. Вземайки под внимание изложеното, Постоянната комисия по образователна политика и читалищна дейност предлага на Общинския съвет да предостави допълнителни финансови средства на ПГПЧЕ - Плевен в размер на 50 261 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала за декември 2018 г., като посочената сума бъде отпусната от резерва на бюджета на община Плевен за 2018 година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета