В Общински съвет - Плевен влизат в сила вътрешни правила за проверка на конфликт на интереси - pleven.utre.bg

В Общински съвет - Плевен влизат в сила вътрешни правила за проверка на конфликт на интереси

06 декември 2018, 13:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен, архив

Правилата бяха гласувани на ноемврийското заседание на местния парламент

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси влизат в сила от днес в Общински съвет - Плевен. Правилата бяха гласувани на ноемврийското заседание на местния парламент и приети с 32 гласа „за“, 1 „въздържал се“, против няма.

На 5 октомври тази година влезе в сила Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, приета от Министерския съвет в изпълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Съгласно изискване в Наредбата всеки общински съвет трябваше в срок до 5 ноември 2018 г. да гласува Вътрешни правила за организация на изпълнението й.

Приетите от ОбС - Плевен правила уреждат извършването на проверката на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси за: кметовете на кметства в Община Плевен; представители на Община Плевен в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на Закона и са избрани с решение на Общински съвет - Плевен; управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общинския съвет.

С правилата се урежда и работата на комисията по ЗПКОНПИ при Общински съвет - Плевен, съхраняването, обработването на данните и унищожаването на декларациите. В детайли са разработени и процедурите за установяване конфликт на интереси и проверки на декларациите за имущество и интереси и несъвместимост на задължените пред Общинския съвет лица.

Приетите от ОбС - Плевен вътрешни правила са публикувани на официалната интернет страница на местния парламент.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета