Община Долна Митрополия и Окръжен съвет Олт работят по съвместен проект за над 900 хил. евро - pleven.utre.bg

Община Долна Митрополия и Окръжен съвет Олт работят по съвместен проект за над 900 хил. евро

21 декември 2018, 18:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Долна Митрополия

Стойността на проекта за Община Долна Митрополия е 499, 835.62 евро

В гр. Слатина, Румъния, бе проведена откриваща пресконференция по проект "Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality" („Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“) e-MS code: ROBG-244, по Приоритетна ос – 3 "Безопасен регион", Специфична цел 3.1 "Подобряване съвместното управление на риска в трансграничния регион", финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за субсидия № 92995/13.08.2018 г.

Домакин на пресконференцията бе Окръжен съвет Олт - водещ бенефициент по проекта. На събитието присъстваха представители на Партньор 2 - Община Долна Митрополия, официални гости от държавни институции, органи на местно самоуправление, медии и граждани. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 916,047.52 евро. Стойността на проекта за Община Долна Митрополия е 499, 835.62 евро.

Основните дейности за Община Долна Митрополия са свързани с придобиване на специализирано оборудване с цел подобряване на капацитета за аварийна готовност и предотвратяване на риска в трансграничния регион.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета