Представят напредъка по проект "Продължаване дейността на РЦРИУ– Плевен” - pleven.utre.bg

Представят напредъка по проект "Продължаване дейността на РЦРИУ– Плевен”

28 декември 2018, 06:44 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен

Проектът допълва и подкрепя създадените интегрирани социални услуги за ранно детско развитие, предоставяни в РЦРИУ – Плевен

Община Плевен в качеството на Бенефициент по проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – гр. Плевен” ще проведе междинна пресконференция днес от 11.30 ч. в Заседателна зала, III етаж, Административната сграда на Община Плевен. Участие ще вземат: Тодор Еленков, заместник-кмет „Обществен ред и сигурност” и ръководител на проекта; Стефан Милев, заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности”; Камелия Горненска, началник-отдел „Наблюдение и контрол проекти и програми” и координатор на проекта, и Дилайла Славейкова, директор на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията (РЦРИУ).

Пресконференцията е част от изпълнението на мерките за информираност и публичност по проекта - Дейност 2.

На пресконференцията ще бъде представен постигнатият напредък до момента и очакваните резултати до края на проекта - 31.12.2019 г., във връзка с предоставянето на гъвкави мобилни социални услуги за деца и семейства в риск с възможност за ранна интервенция. Проектът допълва и подкрепя създадените интегрирани социални услуги за ранно детско развитие, предоставяни в РЦРИУ – Плевен.

Проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен” е на обща стойност 752 144,92 лв. и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., по процедура  за директно предоставяне BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета