Плевен е домакин на национална среща по проект, свързан с намаляване на риска от наводнения - pleven.utre.bg

Плевен е домакин на национална среща по проект, свързан с намаляване на риска от наводнения

23 януари 2019, 09:07 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Белене

Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Басейнова дирекция "Дунавски район“ (БДДР) организира Национална откриваща среща по проект "Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й". Събитието ще се състои на днес в хотел "Балкан" в гр. Плевен. 

По време Националната откриваща среща ще бъдат представени проектните дейности и очакваните резултати. БДДР ще информира за планираните дейности, както и за очакваното участие на заинтересованите страни в проектните дейности, в това число - важността и значимостта на участието в отделните етапи от изпълнение на проекта, който се финансира от Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020.

Основните дейности на проекта са свързани с актуализация на инвентаризацията на заливните зони, тяхното класифициране чрез използване на Матрица за оценка, използване на предварително подбрани пилотни райони за оценка ефективността на проектите за възстановяване на заливни равнини в Дунавския басейн, както и разработване на инструменти за повишаване на знанията и сътрудничеството между отговорните експерти и заинтересовани страни относно възстановяването на заливните зони.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква разработване на следните инструменти, подпомагащи постигането на специфичната цел на Транснационална програма "Дунав" за укрепване на транснационалното управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения:

- Ръководството за възстановяване и съхранение на заливни равнини в целия Дунавския басейн, насочено главно към практиците;

- Стратегическо ръководство за устойчиво управление на заливни равнини в международния Дунавския речен басейн, обобщаващо основните заключения на ръководството, насочено към по-широка аудитория;

- Пътна карта за Дунавския басейн, включваща съгласувани следващи стъпки за реализиране на проекти за заливни равнини.

Подробна информация за проекта можете да намерите тукКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета