За година: В Окръжен съд – Плевен са постъпили 10 граждански дела, свързани с домашно насилие - pleven.utre.bg

За година: В Окръжен съд – Плевен са постъпили 10 граждански дела, свързани с домашно насилие

23 януари 2019, 10:23 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Постановените решения са окончателни и не подлежат на обжалване

През отминалата 2018 година в Окръжен съд - Плевен са постъпили 10 граждански дела, свързани с домашно насилие, а едно дело е останало нерешено от предходен период и също е разглеждано през отчетната 2018 година.

От тези 11 бр. дела за разглеждане, са приключили 10 броя, като всички те са решени в тримесечен срок. Постановените решения са окончателни и не подлежат на обжалване.

Две от делата са прекратени, като едното е върнато на първоинстанционния съд, а другото е прекратено поради оттегляне на иска.

По три от тези дела е потвърдено решението на районния съд и са наложени мерки за защита от домашно насилие, поради установено наличието на такова. По едно от тези дела съдът отменя решението на районния съд и постановява мерки за защита, което не е направено от районния съд.

По три от решените дела, решенията на районния съд са потвърдени, като не са наложени мерки за защита от домашно насилие, тъй като не е установено наличието на такова. По едно от тези дела, решението на районния съд е изменено, като са отменени част от наложените марки за защита, тъй като Окръжния съд е преценил, че наложените такива са твърде драстични. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета