Постоянните комисии в Общинския съвет се събират за първи заседания за годината - pleven.utre.bg

Постоянните комисии в Общинския съвет се събират за първи заседания за годината

28 януари 2019, 07:01 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Първото за тази година заседание на Общински съвет - Плевен е насрочено за 31 януари

Първите за тази година заседания на 10-те постоянни комисии на Общински съвет - Плевен са насрочени за следващата седмица. Комисиите се събират на 28 и 29 януари /понеделник и вторник/, като част от дневните редове на всичките десет е обсъждане на предложения проект за Бюджет 2019 на Община Плевен и предложение за промени на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на общината.

28 януари /понеделник/

ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Комисията ще обсъжда 7 точки, две от които са проекта за Бюджет 2019 на Общината и предложението за промени в общинската Наредба №20. На вниманието на съветниците ще бъдат още предложение за приемане на базисна цена на 1 кв.м. жилищна площ за ползване на общинско жилище, предложение за оптимизация щата на Общинско предприятие „Общински медиен център”, пета точка в дневния ред е искане до Министерството на отбраната за безвъзмездно предоставяне на 16 т стари гилзи за изграждане на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия. Част от дневния ред е и молба за подкрепа при изграждането на параклис. 

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Комисията ще се запознае с предложението за промени на Наредба №20 и проекта за сборния бюджет на Общината за 2019 г.. Ще бъдат представени и писма от сдружение „Рицари без броня“ за финансова подкрепа при организацията на прояви за Трети март - Деня на българското освобождение и от ФК „Вихър” - гр. Славяново за финансово подпомагане на детско-юношеската школа на клуба. До комисията е изпратен и отговор от общинска администрация по преписка за изграждане на детска площадка в района между улиците „Браила", „Христо Ясенов" и „Одеса" в града.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията включва 22 точки. Съветниците ще обсъждат промени в разпределението на допълнителните компоненти от формулата за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти и в правилата за разпределение на средствата по допълнителен компонент „Резерв" в сферата на образованието. Ще бъде представен и отчет с резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., както и Програма за управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост за 2019 година.

ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 11 точки. Комисията ще обсъжда плана за действие на общинските концесии в Община Плевен 2018-2021 г. и предложение за промени на маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема. На заседанието ще бъде представен и проекта за годишен бюджет на ОП „Управление на общински земи и гори“. Дневният ред включва още обсъждане на оптимизация щата на Общинския медиен център и на предложение за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти.  

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,30 ч. в Заседателната зала. Сред точките в дневния ред на комисията са обсъждане на предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Изгрев - 1926” - с. Върбица върху общински недвижим имот в селото и учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Ракитин 1969” върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост в жк „Сторгозия”, бл.5. Ще бъде представено и писмо от НЧ „Съгласие“ - гр. Плевен във връзка с честване на 150 години от основаването на културния институт.

29 януари /вторник/

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов се събира от 13,30 ч. в стая 70. Дневният ред включва обсъждане на проекта за Бюджет 2019 на Община Плевен и предложените промени в Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на общината.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 14,00 ч. в стая 70. Съветниците ще разглеждат 14 точки, една от тях - предложение за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласуване от главния архитект на Община Плевен. В дневния ред са още: предложение за изменение на годишния план за ползване на дървесина от общински територии през 2019 г.; предложения за изработване на проекти за подробни устройствени планове - план за застрояване в местността Стража, за застрояване в местността Къшински дол, в местността Цигански лозя и местността Габровец в землището на гр. Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Ще бъдат обсъдени промени в общинската Наредба №20,  проекта за Бюджет 2019 на Общината и писмо от Съюза на слепите в България за предоставяне на финансови средства за регионалната им организация.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 13 точки. В дневния ред са: отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.; предложение за промени в Общинската транспортна схема; предложение за изменение на план за действие на общинските концесии в Община Плевен 2018-2021 година; писмо от кмета на с.Бохот за нужда от допълнителни средства за кметството; др.

ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева ще заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред е от 10 точки, сред тях са: писма от сдружение „Рицари без броня“ и от мотоклуб „Огнени сенки“ за финансово подпомагане при организацията на прояви; предложение за отбелязване на 150-ата годишнина на НЧ „Съгласие“ - гр. Плевен.

Първото за тази година заседание на Общински съвет - Плевен е насрочено за 31 януари /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 25 точки. Всички предложения се намират в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет, меню „Заседания на Общински съвет”.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета