ОбС - Плевен прие годишната програма за стопанисване на общински имоти - pleven.utre.bg

ОбС - Плевен прие годишната програма за стопанисване на общински имоти

31 януари 2019, 13:04 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Програмата отразява намеренията на Община Плевен за управление и разпореждане с имоти

Съгласно Закона за общинска собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Плевен, прие годишната Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

Програмата отразява намеренията на Община Плевен за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г., и е обвързана с годишния бюджет на Общината. Документът съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост и описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия.

Очакваните приходи от управлението на имоти - общинска собственост през годината са общо в размер на 4 352 940 лв., от разпореждането с общински имоти - 820 000 лв., или общо приходи - 5 172 940 лв. Посочените необходими разходи за това са съответно 2 552 880 лв. От документа става ясно още, че през годината Община Плевен има намерението да предостави под наем общо 69 имота, а планираните за продажба такива са 58.

Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Плевен за 2019 г. е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация през годината.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета