МРРБ ще инвестира нови 60 млн.евро по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав 2014- 2020 г." - pleven.utre.bg

МРРБ ще инвестира нови 60 млн.евро по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав 2014- 2020 г."

02 февруари 2019, 16:24 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

Проекти се набират до 8 март тази година

Нови близо 60 млн.евро ще инвестира Министерството на регионалното развитие и благоустройството по  Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020 г." Ведомството обяви Трета покана за набиране на проектни предложения. Ще се финансират проекти по приоритетите „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“; "Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска; "Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“; „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност"; "Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства".

Поканата се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Първият етап на кандидатстване е отворен до 08 март 2019 г. (14:00 CET).

Очаква се вторият етап на кандидатстване да бъде отворен през есента на 2019 година.

Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето на консултации в двустранни срещи и по телефона.

Подробна информация за Третата покана е публикувана на интернет страницата на програмата: http://www.interreg-danube.eu/На нея са посочени необходимите Документи за кандидатстване, формуляр за консултация с кандидатитеинформация за събития, свързани с поканата; Платформа за търсене на потенциални партньори и база данни за проектни идеи.

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион. Регионите, които програмата обхваща са на територията на 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и 3 държави кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, и Черна гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство.

Общият размер на средствата в програмния период 2014-2020 г. възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ, и национално съфинансиране. Предвижда се и финансиране от Европейския инструмент за съседство.

Програма „Дунав“ има четири приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион, Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион, Подобрена свързаност на Дунавския регион и Добре управляван Дунавски регион.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни организации.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета