Според данните на НСИ: 885 лв. e средната работна заплата в област Плевен - pleven.utre.bg

Според данните на НСИ: 885 лв. e средната работна заплата в област Плевен

07 март 2019, 07:02 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Областта е на 19 -то място по показател средна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 57.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ – с 8.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 2.3%  и „Образование” – с 2.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 15.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.1% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.3%, „Търговия,    ремонт на автомобили и мотоциклети” –  17.0%,  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.5% и „Образование” –  10.0%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.5% или с 0.3 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост” – с 1.0 хил., „Операции с недвижими имоти” – с 0.2 хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 888 лв., за ноември – 883 лв. и за декември – 885 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 885 лв. и е повече спрямо  третото тримесечие на 2018 г. – с 2.5%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 014 лв., а за частния - 830 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 4.1%  в сравнение с четвъртото на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ – с 16.5%,  „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 13.9%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 12.8%  и „Добивна промишленост” – с 12.4%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 7.1%, а в частния сектор – с 2.7%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 687 лв.;

„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 191 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 128 лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” –  1 126 лв.;

„Държавно управление” – 1 078 лв.;

 „Образование” – 1078 лв.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 19 -то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 582 лв., София – 1 144 лв., Стара Загора – 1 132 лв. и Враца – 1 108 лв.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета