Влезе в сила новият правилник за работа на Общинския медиен център - pleven.utre.bg

Влезе в сила новият правилник за работа на Общинския медиен център

15 март 2019, 15:57 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

Общата численост на предприятието се определя с решение на местния парламент, а длъжностното разписание се утвърждава от кмета

Новият Правилник за организацията и дейността на Общински медиен център - Плевен, приет от Общинския съвет на заседанието в края на февруари, влезе в сила. Пълният текст на документа е публикуван на интернет страницата на местния парламент.

Общинско предприятие „Общински медиен център" е създадено с решение на ОбС - Плевен на 30.05.2013 г., със същото решение е утвърдена числеността и приет Правилник за дейността на предприятието. С решение от 31.01.2019 г. съветниците одобриха нова численост на медийния център и възложиха на директора на предприятието да подготви и внесе за приемане нов правилник за работата на структурата в съответствие с настъпилите промени.

В нoвия Правилник за работа на Общинския медиен център се посочва, че общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет. Предметът му на дейност е медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и телевизията, печатна дейност, издаване на общински вестник и поддръжка на интернет сайт. Определеният предмет на дейност може да се изменя, допълва или ограничава с решение на Общинския съвет.

Общата численост на предприятието се определя с решение на местния парламент, а длъжностното разписание се утвърждава от кмета на Общината. Предприятието се ръководи от директор, който е на пряко подчинение на кмета на Община Плевен. Кметът назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета