Официално откриват вторият готов обект по проекта "Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия" - pleven.utre.bg

Официално откриват вторият готов обект по проекта "Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия"

03 април 2019, 07:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

Към обекта е изградена и Канализационна помпена станция

Днес от 11:30 часа на площада на гр.Тръстеник на церемония официално откриване на обект „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА“, по проект BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на Приоритетна ос 1 „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.

С изпълнението на обект Тръстеник е изградена 31 776 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 38 676 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 094 м. Към обекта е изградена и Канализационна помпена станция.

Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. - собствен принос.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета