НСИ отчете ръст на преките чуждестранни инвестиции в област Плевен - pleven.utre.bg

НСИ отчете ръст на преките чуждестранни инвестиции в област Плевен

11 април 2019, 15:31 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg, архив

По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема четиринадесето място в страната

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2017 г. възлизат на 226.5 млн. евро, което е с 20.7% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.9% и съответно 40.4% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема четиринадесето място в страната.

През 2017 година най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността - 215.5 млн. евро, или с 33.1% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 13.2 млн. евро, което е с 14.9% по-малко спрямо 2016 година.

В сектор преработваща промишленост с най-голяма стойност на ПЧИ към 31.12.2017 г. в област Плевен е „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване” с 10.5 млн. евро. Следва „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм” с 5.2 млн. евро.

И през 2017 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Плевен, като в сравнение с предходната година те са с 2.4% повече. Относителният дял на инвестициите в община Плевен спрямо общия размер за областта намалява с 5.2 процентни пункта спрямо 2016 година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета