66 информационни събития във всички общини на областта ще проведат експертите от ОИЦ - Плевен - pleven.utre.bg

66 информационни събития във всички общини на областта ще проведат експертите от ОИЦ - Плевен

15 април 2019, 14:22 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

И през следващите три години ОИЦ – Плевен ще продължава да е в подкрепа на бизнеса, на НПО-тата и на институциите в областта

Днес се проведе първата пресконференция по новия проект на ОИЦ – Плевен, която набеляза основните задачи и цели на екипа до края на 2021 г. В Заседателната зала на Община Плевен на пресконференция Стефан Милев, заместник-кмет "Европроекти и хуманитарни дейности" и ръководител на проекта, оповести официално подписването на договор BG05SFOP001-4.004-0026 "Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. С бюджет от 410 760 лв. екипът на ОИЦ – Плевен продължава работата си и през следващия тригодишен период:

66 информационни събития във всички общини на областта ще проведат експертите, в три национални кампании ще се включат, периодично ще се срещат и с представителите на регионалните и националните медии, две хиляди дипляни ще издадат. За обезпечаване провеждането на събитията е предвидено закупуването на три промоционални шатри.

Всички дейности се обединяват от целта заинтересованите, както и широката общественост, да получават навременна, разяснена разбираемо, информация за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Другата част от работата на експертите е популяризирането на успешни европейски проекти и добри практики.

И през следващите три години ОИЦ – Плевен ще продължава да е в подкрепа на бизнеса, на неправителствените организации и на институциите в областта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета