Ремонтират по проект няколко улици в Белене - pleven.utre.bg

Ремонтират по проект няколко улици в Белене

21 май 2019, 06:45 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Белене, архив

Общата стойност на проекта е 1 107 048,21лв.

Между Държавен фонд "Земеделие" и Община Белене беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект "Реконструкция на улици в град Белене: ул. "Милан Василев", ул. "Петко Д. Петков", ул. "Рила" и част от ул. "Фердинанд Дечев", по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 Улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях", по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Общата цел на проектното предложение е подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и прилежащи съоръжения. Така ще се подобри достъпа до основни услуги за населението и ще се стимулира устойчивото развитие на Общината.

Общата стойност на проекта е 1 107 048,21лв. Срок за изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета