Предстои изграждане на многофункционално игрище в СУ "Димчо Дебелянов" - Белене - pleven.utre.bg

Предстои изграждане на многофункционално игрище в СУ "Димчо Дебелянов" - Белене

21 май 2019, 16:18 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Белене

Общата стойност на проекта е 97 602,91 лв.

Между Държавен фонд "Земеделие" и Община Белене беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект "Изграждане на многофункционално игрище в СУ "Димчо Дебелянов" - град Белене" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

В проекта се предвижда изграждането на мултифункционална спортна площадка с едно комбинирано игрище - за футбол и волейбол.

Чрез реализацията на проекта ще се постигне достъпност до спортни занимания на учениците на училището и всички активни жители на района, а също така и до създаването на мотивация у учениците за системно практикуване на спортни дейности за здравословен начин на живот.

Общата стойност на проекта е 97 602,91 лв. 
Срокът за изпълнението на дейностите по проекта е 36 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета