Стартира изпълнението на проект "Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене" - pleven.utre.bg

Стартира изпълнението на проект "Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене"

06 юни 2019, 12:28 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Белене

Общата стойност на проекта е 583 817,87 лв.

Между Държавен фонд "Земеделие" и Община Белене беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Инвестиционният проект предвижда изпълнение на озеленителни дейности, ВиК съоръжения и други за подобряване привлекателността на Белене като градски център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда. 

Като цяло с изпълнението на проекта ще се преодолее липсата на достъп за хора до определени места, ключови за градската физическа и жизнена среда. 

Конкретните цели на проекта са:
- Създаване на паркова среда в унисон с природните дадености, осигуряваща балансирана и разнообразна ландшафтна архитектура като допълнителен отличителен знак на гр. Белене.
- Разнообразяване на възможностите за отдих и спорт на жителите и гостите на гр. Белене и общината, което ще повиши атрактивността на общината като интересна туристическа дестинация
- Повишаване привлекателността на община Белене като място за живеене, посредством подобряване на цялостния физически облик на града.

Общата стойност на проекта е 583 817,87 лв.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета