Променят наредба с цел синхронизиране на бюджетния процес в Общината с националните фискални правила - pleven.utre.bg

Променят наредба с цел синхронизиране на бюджетния процес в Общината с националните фискални правила

18 юни 2019, 13:45 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Предложението ще се гледа следващата седмица

Предложение да бъде отменена действащата общинска Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен и приета нова, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии в Общински съвет - Плевен. Предложението ще се гледа следващата седмица в ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по ПК „Бюджет и финансова политика“.

"Относно изпълнението на общинския бюджет в Закона за публичните финанси са направени промени. Те са свързани с: въвеждане на ограничения за поемане на ангажименти за разходи при непривеждане на показателите в съответствие с предвидените размери в закона; не се допуска натрупване на нови задължения за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват; постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година и т.н. Променени има и в срока за изготвяне и представяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината и срока за приемането му от Общинският съвет“, информира във връзка с предложението председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Очакваните резултати с приемане на новата наредба са бюджетният процес в Общината да бъде приведен в съответствие с националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси. Очаква се постигане и на по-голяма публичност и прозрачност при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на възможностите за участие на общността при обсъждането на бюджетната политика на Община Плевен.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета