Общински съвет - Плевен заседава по 30 предложения в четвъртък - pleven.utre.bg

Общински съвет - Плевен заседава по 30 предложения в четвъртък

23 юли 2019, 09:42 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Сесията ще започне с обсъждане на две от общинските наредби

По 30 предложения, две от които касаят промени в две от общинските наредби, ще заседава този месец Общински съвет - Плевен. Заседанието е в четвъртък, 25 юли, от 09.00 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Сесията ще започне с обсъждане на две от общинските наредби. Съветниците ще разгледат предложение за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Целта е бюджетният процес в Общината да бъде приведен в съответствие с националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси.

Ще се обсъждат и промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Плевен. Предложените изменения са в механизма за формиране на таксата за посещение на детските ясли и градини в общината и цените на услуги, предоставяни от Регионалната библиотека „Хр. Смирненски".

На това заседание ще бъде представен отчет за дейността на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2019 година. Отчети внасят и председателят на местния парламент Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански. Справките са за средствата за командировъчни разходи, направени  през последното тримесечие /01.04.2019 г. - 30.06.2019 г./.  

Общинският съвет ще разгледа също предложение за изменение на общинската инвестиционна програма за 2019 г. и предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на десет общински пътища.

Този месец в дневния ред влиза предложение и за нов правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков". Със свое решение от април тази година съветниците гласуваха галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” да стане филиал на ХГ „Илия Бешков”. В тази връзка те възложиха на директора на „Илия Бешков” да изготви нов правилник за работата на културния институт, в който тази промяна да бъде отразена. Документът трябваше да бъде представен за утвърждаване от Министерство на културата, след което - внесен и в Общинския съвет.

Предложение за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост - „Летен театър“, находящ се в парк „Кайлъка“, е под номер 15 в предварителния дневен ред. Причината е изтичане срока на договора, с който Общинският съвет е предоставил този общински имот под наем през 2014 година.

Сред останалите точки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са още: предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия, България“ на част от недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, на ул.„Димитър Константинов“ №23; даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; изпълнение на задължения по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“; и др.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета