Организират публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 на Община Плевен - pleven.utre.bg

Организират публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 на Община Плевен

13 август 2019, 07:02 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен

Обсъждането ще се проведе днес от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен

Председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2018 година. Обсъждането ще се проведе днес от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

"Публичното обсъждане на отчета на Бюджет 2018 се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен“, информира Мартин Митев. Във връзка с предстоящото обсъждане всеки може да се запознае с отчета на интернет страницата на Община Плевен, категория "Дейности" / „Финанси и икономика“ / „Отчети 2018“/ Отчет на Бюджет 2018 г.“ - https://pleven.bg/bg/otcheti-2018/otchet-na-byudzhet-2018-g/

Сборният бюджет на Община Плевен за 2018 година е приет с Решение № 833/25.01.2018 г. на Общинския съвет и е в размер на 87 704 433 лв. Средствата за финансиране на "Делегирани от държавата дейности" са съответно 52 804 433 лв., а за финансиране на "Местни дейности" и "Дофинансиране на делегирани от държавата дейности" - 34 899 990 лв. През отчетния период Сборният бюджет на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства, и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. В резултата на всички изменения общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е съответно 98 032 698 лв.

Съгласно Закона за публичните финанси, след публичното обсъждане за изпълнението на общинския Бюджет 2018, Общинският съвет на Плевен трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета